HR-kompetens för längre eller kortare uppdrag

HR-kompetens

för längre eller kortare uppdrag

Chefsstöd

Chefsstöd för chefer, medarbetare eller grupp med utgångspunkt från ert behov.

Förändringsledning

Med kommunikation och tydlighet i målbeskrivning och ledarskap skapar vi förändring.

Interimsuppdrag

Med min erfarenhet och personprofil kan jag leverera från första dag som HR Business Partner, HR-chef  eller i andra chefsuppdrag.

Britt är kompetent, kunnig, klok, handlingskraftig, kreativ och lösningsorienterad.

Britt som person skapar förtroende och lugn, hon kan hålla en god dialog och se folk i ögonen även när det är besvärliga och svåra frågor som diskuteras.

Britt bottnar dessutom rejält i arbetsrättsliga frågeställningar, vilket jag särskilt uppskattade i vårt mycket goda samarbete på PostNord.

Björn Rustare

Corporate Employment Counsel , PostNord Group AB