HR-kompetens

Utifrån mina olika tidigare roller inom HR har jag bredd i min kompetens. Jag har erfarenhet från strategiskt, taktiskt och operativt HR-arbete samt från ledningsgruppsarbete på ett antal olika företagsnivåer.

Sedan 2000 har jag arbetat med olika HR-relaterade frågor i roller som coach, personalchef, personalspecialist, förhandlare, ledningsgruppsdeltagare och nu som HR-konsult i mitt eget företag.

Erfarenhet

Min erfarenhet gör dig trygg i ditt samarbete med mig och mitt företag.

Kunskap

Jag kan HR. Jag har också ett brett nätverk och därmed tillgång till andras kompetens.

Integritet

De företagsinterna frågorna förblir företagsinterna och dina samtal med mig stannar hos mig

Förtroende

I ett samarbete med mig vill jag att du ska känna trygghet och lugn. Mig kan du lita på!

Erfarenhet

Genom åren har jag fått erfarenhet av och skaffat kompetens inom ett flertal olika områden, se nedan:

Arbetsrätt

Arbetsrätt anses ofta vara klurigt och utgör samtidigt grunden för många av de ställningstaganden som ett företag gör kopplat till medarbetarna. De strategiska valen behöver ibland stämmas av mot gällande lagstiftning och praxis. Min erfarenhet av att tolka lagar och avtal samt omsätta dem till praktisk handling kommer där väl till pass. Jag kan också guida dig i vad som är okej och vad som inte är okej i ett anställningsförhållande kopplat till lagar och avtal.

Chefsstöd

Oavsett man är hög och erfaren chef eller har sitt allra första chefsjobb närmast medarbetarna så behöver man ibland stöd för att utveckla sitt ledarskap eller beslutsfattande. Jag har erfarenhet och goda omdömen av att vara chefens närmaste samtalspartner.

Samtalsstöd

Oavsett man arbetar som coach eller har ett uppdrag att stödja chefer så är frågorna ens verktyg. Visst kan man behöva ge ett råd ibland men för det mesta handlar det bara om att ställa tillräckligt utmanande och rätt frågor så kommer svaret nästan av sig själv. Resultatet blir personlig utveckling.

Förhandling

Jag har lång erfarenhet av fackliga förhandlingar, både MBL-förhandlingar och avtalsförhandlingar. I en förhandling kan man inte enbart kämpa för att vinna, man måste se till att alla parter kan gå ifrån förhandlingen med känslan av att ha lyckats.

Förändringsledning

Förändringsledning är ett stort område men till syvende og sidst så handlar det om en förändring av ageranden. ”Om man gör som man alltid har gjort så blir det som det alltid har blivit”. Hur man ska agera för att få effekt av förändringsarbetet har jag lärt mig i praktisk hantering.

HR Business partner

Att vara business partner kräver en särskild sorts kompetens. För att lyckas måste man vara skicklig i samarbete med alla typer av människor och med alla sorters positioner. Man förväntas kunna nästan allt och man måste skapa förtroende för samarbetet.

Interimschef

Min erfarenhet, kunskap och personlighet gör att jag snabbt kan leverera i ett tillfälligt uppdrag. Jag sätter mig snabbt in i verksamhetens behov och utgår ifrån det i allt mitt agerande. Jag åtar mig korta eller långa uppdrag på heltid eller på deltid, allt utifrån ditt företags behov.

Rekrytering

En rekrytering kan vara den största investering ett företag gör. Att då lägga tid på att verkligen tänka igenom vilken kompetens företaget behöver tillföra är avgörande för återbetalningen i investeringen. Med mitt coachande förhållningssätt och mina orädda frågor kan jag bidra till att kompetensprofilen motsvarar behovet av kompetens. Jag arbetar också med rekryteringspartners i det fall vi tillsammans bedömer att det är behovet.

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Att arbeta med rehabilitering är en investering för ett företag. En minskad sjukfrånvaro ger tillbaka till både företag individ och samhälle. I rehabiliteringsarbetet är det viktigt att vara tydlig med förväntan men också visa förståelse för den stegvisa utvecklingen.

Teamutveckling

Det händer intressanta saker när människor kommer samman. Det som sker tar ibland allt för mycket av den energi som egentligen ska ägnas åt det gemensamma uppdraget. Både Will Schutz och Susanne Weelan har påverkat de arbetsmetoder jag använder för att arbeta med teamutveckling, t.ex. i en ledningsgrupp.