Konsultprofil och CV

Konsultprofil- Britt Salomonsson

Engagerad, empatisk och kreativ. Använder min kommunikativa förmåga för att entusiasmera och engagera i förändring och för att nå resultat. Med helhetssyn och strategiskt tänkande bidrar jag till framdrift i verksamhetens olika delar. Stark strävan att arbeta nära själva affären och därmed knyta HR till affärsstrategierna.

Erfarenheter och kompetenser
15 års erfarenhet av HR-arbete i olika roller, de flesta konsultativa och i nära samarbete med verksamhetscheferna. Yrkesroller och uppdrag som personalchef, personalspecialist, coach, projektledare, projektdeltagare på både strategisk och taktisk nivå har gett mig bred erfarenhet inom de olika HR-frågorna. Tyngdpunkt på förändringsledning, arbetsrätt, personalomställning, avtalsfrågor, förhandling men också erfarenhet av chefsförsörjning, chefscoachning, ledarskap, kompetensutveckling/kompetensförsörjning, medarbetarskap, lönefrågor, arbetsmiljö och fackliga förhandlingar. Har även kompetens som utbildare/kursledare samt som skapare av utbildningskoncept utifrån verksamhetens behov. Som chef är jag inkluderande och tror på att de allra flesta människor vill göra sitt allra bästa.

HR-chef på konsultbasis | konsult i eget bolag | 2015-08 pågående

 • Interimschef
 • Förändringsledning
 • Chefsstöd
 • Utbildning

Personalchef | PostNord Örebro | nov 2011 – feb 2015

 • Stort förändringsprojekt inom terminalnätet. Effektiv men ändå human personalomställning. Nationellt uppmärksammad rekrytering. Samarbete med ca 100 verksamhetschefer. Aktiv deltagare i ledningsgrupp. Fackliga förhandlingar. Sju direktrapporterande medarbetare.

Personalspecialist | Posten Meddelande | maj 2008-nov 2011

 • Utvecklat bemanningsprocess, förhandlat kollektivavtal, strategi för personalomställning. Sammanhållande för 15 regionala personalchefer. Fackliga förhandlingar. Aktiv deltagare i ledningsgrupp, både i verksamheten och i funktionen. Deltog i ett flertal verksamhetsprojekt och drev egna.

Personalchef | Posten Leverans Sundsvall | feb 2006 – maj 2008

 • Samtliga förekommande HR-frågor, chefsutveckling och chefsstöd. Utvecklade bland annat ett aspirantupplägg som återanvändes även av andra enheter.

Coach | Posten Futurum | sept 2000 – feb 2006

 • Coachade framgångsrikt ca 150 övertaliga medarbetare till nytt jobb, längre studier eller eget företagande. Arbetade parallellt med projekt på företagscentral nivå.

Utbildning

 • Organisation o personaladministration, 10 p Luleå tekniksa högskola
 • Coachutbildning, motsv 9 hp Stockholms universitet
 • Personalchefsutbildning, Företagsuniversitetet
 • Arbetsrätt fördjupning II och III, VJS (Institutet för vidareutbildning av jurister, ekonomer och samhällsvetare
 • UGL, FUGL, Ledarutvecklingsprogram

Övrigt

Goda kunskaper i ”Office-paketet”, stor vana att arbeta med datorbaserad information

Mycket goda kunskaper i svenska, Goda kunskaper i engelska

Innehar B-körkort