Förändringsledning

  • Har ni arbetat med större och mindre förändringsarbeten men får inte den effekt ni önskat?
  • Var ”hjulspåren” allt för lätta att falla tillbaka i och organisationens motstånd mot förändring större än ni kunde förutse?
  • Har ni sett att förändringsarbete är resurskrävande och vill verkligen se resultat i er kommande förändring?

Jag vet

att det är inte dokument och planer som skapar förändring – det är kommunikation och tydlighet i både målbeskrivning och ledarskap.

Vill du ha effekt av förändringsarbetet så ställer det särskilda krav på dig och dina chefskollegor. För en bestående effekt av ett förändringsarbete måste också människorna i organisationen förändras.

Hur du ska lägga upp förändringsarbetet i din organisation mejslar vi tillsammans ut och jag bidrar även med stöd av olika slag under resans gång.

Britt är en professionell HR chef med förmåga att se helheter och storheter, utveckla relationer och nätverk samt med hög ambition alltid leverera resultat och effekt.

Lo Hjorth, HR Director at ISS Facility Services Sweden