Interimschef/HR-chef

  • Växer ditt företag och du har just insett att du behöver förstärka organisationen med HR-kompetens?
  • Har du tappat din HR-chef eller annan chef och vill ge dig tid att rekrytera under lugnare former?
  • Har ni behov av tillfällig HR-förstärkning i samband med projekt eller andra resurskrävande satsningar?

 

Jag är

din Interimschef på längre eller kortare uppdrag, på heltid eller deltid. Med min erfarenhet och personprofil kan jag leverera från första dagen på plats. Min erfarenhet sträcker sig över hela HR-området med tyngdpunkt på utvecklingsfrågor.

Jag är affärsdriven, för mig är det en självklarhet att HR knyts till affären och därmed bidrar till framdriften och företagets strategier.

Jag är en god speaking partner i beslutsprocesser, planering och utförande av både vardagsfrågor och större utmaningar i organisationen.

Som ledare är jag inkluderande och relationsskapande. Jag har en stark tro på att de flesta människor vill göra sitt allra bästa och då blir det mitt uppdrag som chef att säkerställa att medarbetarna får förutsättningar att verkligen leverera. Det hindrar inte att jag samtidigt är tydlig i fråga om vad som ska levereras och när.

Britt kombinerar HR med affärssinne, medkänsla med drivkraft, omtanke med förändringsvilja.

Med båda fötterna i den verksamhet hon representerar försöker hon alltid påvisa den enskildes möjlighet och ansvar i helheten.

Med en sådan HR-kraft vid sin sida riskerar man som chef inte att trampa snett, oavsett om det handlar om arbetsrätt eller arbetsgivarens skyldighet i rehabilitering.

Peter Brännström, VD Campete AB