Referenser

”Britt har stöttat oss på Elektroskandia i vårat arbete med förändringsledning. Elektroskandia satsar på framtiden och bygger ett nytt centrallager, det medför inte bara en fysisk flytt utan även nya processer och arbetssätt. Vi är närmare 350 medarbetare i Örebro som berörs av detta och alla har olika sätt att bemöta den förändring vi står inför. Britt har visat på förmågan att snabbt sätta sig in i situationen och kunnat dra paralleller från sina tidigare erfarenheter av förändringsarbete.

Genom föreläsningar och övningar med chefer och mellanchefer har hon inspirerat och delgett sina erfarenheter från omorganisationer och fysiska flyttar av verksamheter. Britt fick snabbt våra chefers förtroende genom sin trygga framtoning och kompetens inom området. Hon har även agerat bollplank och coachat mig och min kollega som leder arbetet med Change management internt hos oss.

För mig som kommunikatör tar jag särskilt med mig Britts syn på vikten av kommunikation och tydlighet i ledarskapet!”

Pia Stenvall, Kommunikatör Elektroskandia

”Britt kombinerar HR med affärssinne, medkänsla med drivkraft, omtanke med förändringsvilja. Med båda fötterna i den verksamhet hon representerar försöker hon alltid påvisa den enskildes möjlighet och ansvar i helheten. Med en sådan HR-kraft vid sin sida riskerar man som chef inte att trampa snett, oavsett om det handlar om arbetsrätt eller arbetsgivarens skyldighet i rehabilitering.”

Peter Brännström, VD Campete AB

”Britt är en professionell HR chef med förmåga att se helheter och storheter, utveckla relationer och nätverk samt med hög ambition alltid leverera resultat och effekt.”

Lo Hjorth, HR Director at ISS Facility Services Sweden

”Britt är kompetent, kunnig, klok, handlingskraftig, kreativ och lösningsorienterad. Britt som person skapar förtroende och lugn, hon kan hålla en god dialog och se folk i ögonen även när det är besvärliga och svåra frågor som diskuteras. Britt bottnar dessutom rejält i arbetsrättsliga frågeställningar, vilket jag särskilt uppskattade i vårt mycket goda samarbete på PostNord.”

Björn Rustare, Corporate Employment Counsel at PostNord Group AB