Chefsstöd

Du som chef

Som chef känner man sig ibland som ”ensammast i världen”, man kan inte prata med vem som helst om vad som helst. Kanske har du stora förändringar på gång och/eller svåra beslut att fatta och behöver stämma av det med en annan person med tydlig arbetsgivarinriktning.

Jag kan

utgöra ditt bollplank inför, under och efter olika utmanande processer i vardag såväl som i förändring. Jag hjälper dig att analysera konsekvenserna för organisationen, ta fram och belysa olika handlingsalternativ. Jag kan också bistå vid eventuella förhandlingar med de fackliga organisationer som ditt företag har skyldigheter emot. 

Du som chefernas chef

Som chef över chefer eller specialister har du insett hur viktigt rätt attityd och beteende är för att din medarbetare ska lyckas. En förbättrad attityd och annorlunda val av agerande kan vara det som avgör succé eller flopp.

Jag kan

vara samtalspartner till din medarbetare och därmed bidra till förändring som får effekt i din verksamhet. Jag kan utgöra stöd till chefen att bli en bättre ledare och hur hen kan uppträda och agera för att utöva ett framgångsrikt ledarskap. Jag erbjuder handledning, mentorskap, rådgivning, coachning, till dig själv och/eller dina medarbetare, baserad på lång erfarenhet av olika situationer, människor, roller och företagskulturer.

Du och din ledningsgrupp

Du kanske har behov av att få bättre effektivitet i ert ledningsarbete och behöver samtala med någon som kan hjälpa dig att se både nuläge och tankar om nyläge och som också kan hålla i processen för att utveckla ert gemensamma arbete.

Jag kan

arbeta med grupputveckling för ledningsgrupper, arbetsgrupper och andra team som vill uppnå effektivitet i sitt gemensamma arbete och skapa bättre förståelse för olika individers behov i grupp.

Britt har stöttat oss på Elektroskandia i vårat arbete med förändringsledning. Elektroskandia satsar på framtiden och bygger ett nytt centrallager, det medför inte bara en fysisk flytt utan även nya processer och arbetssätt. Vi är närmare 350 medarbetare i Örebro som berörs av detta och alla har olika sätt att bemöta den förändring vi står inför. Britt har visat på förmågan att snabbt sätta sig in i situationen och kunnat dra paralleller från sina tidigare erfarenheter av förändringsarbete.

Genom föreläsningar och övningar med chefer och mellanchefer har hon inspirerat och delgett sina erfarenheter från omorganisationer och fysiska flyttar av verksamheter. Britt fick snabbt våra chefers förtroende genom sin trygga framtoning och kompetens inom området. Hon har även agerat bollplank och coachat mig och min kollega som leder arbetet med Change management internt hos oss.

För mig som kommunikatör tar jag särskilt med mig Britts syn på vikten av kommunikation och tydlighet i ledarskapet!

Pia Stenvall

Kommunikatör , Elektroskandia